Müteahhit Belgesi Başvurularında Yeterli İş Deneyim Belgesine Sahip Olmak İçin Kullanılabilecek Yöntemler

  İş deneyim belgelerinin nasıl olması gerektiği ve değerlendirilmesinde hangi hususların esas alındığını “Müteahhit Belgesi Başvurularında İş Deneyim Belgeleri ve Değerlendirilme Esasları” başlıklı yazımızda ele almıştık.

Bu yazımız ise İş deneyim belgelerinin yetersiz kalması durumunda neler yapılabileceği, seçeneklerimizin neler olduğu hakkındadır.

Müteahhitlik belgesi başvurularında mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulmaktadır. Başvurularda karşımıza çıkan sorunlardan biri ve hatta en önemlisi ise İş deneyim belgesinin yetersiz kalmasıdır.

İş deneyim belgesi sadece H grubu için gerekli olmayıp diğer gruplara ( A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1 ) başvurular için grubuna göre belli tutarlarda sunulması gerekmektedir. Bu tutarları web sitemizde bulabilirsiniz.
Müteahhit belgesi talep eden kişi yada firmaların yeterli tutarda iş deneyim belgesine sahip olamaması durumunda ise yapılan Müteahhitlik belge başvurusu alt gruplara ve hatta H grubuna kadar düşmesine neden olacak şekilde sonuçlanmaktadır.
Yapacağınız inşaat için gerekli olan üst grup Müteahhit belgesine sahip olmak ve yetersiz iş deneyim belgesi sorununun üstesinden gelebilmek için kullanılabilecek bir takım yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri bir kaç başlık altında sıralayabiliriz.

-ŞİRKET SATIN ALMAK:

İhtiyacınız olan üst grup Müteahhit belgesini elde edebilmeniz için yeterli miktarda İş deneyimine sahip tüzel bir firmanın satın alınması bu yöntemlerden birisidir. Bu yöntemle şirket hisseleri noter aracılığı ile devralınarak yeterli iş deneyim belgesi olan bir şirkete sahip olunabilir. Burada iki hususa dikkat çekmekte fayda vardır. Birincisi; elde edeceğiniz iş deneyimi yeni satın almış olduğunuz firmanın mülkiyetindedir. Bu nedenle yapacağınız inşaat sözleşmesini de yeni almış olduğunuz firmanız ile yapmanız halinde işe yarayacaktır. Eğer sözleşmeyi önceden kendi firmanız adına yapmış iseniz bu sözleşmeyi değiştirmeniz gerekebileceğini unutmayın. Bunun da başka sorunları beraberinde getirebileceğini dikkatten kaçırmamak gerekir.

Bir diğer önemli husus ise, satın alınan bu şirketin her bakımdan iyice incelenmesi gerekir. Satın alınacak şirketin geçmiş mali yapısı dikkatlice gözden geçirilmeli, çek, senet, vergi, sgk prim v.b. borçlarının olup olmadığı, devam eden veya henüz yeni bitmiş işlerinin usulünce tamamlandığına, iskanlarının alındıktan sonra bu iskanları bozacak değişikliklerin olup olmadığına bakmak gerekir. Çünkü satın alma işleminin yapıldığı esnada sorunsuz görünen bir şirketin daha sonra iş deneyim belgelerinin iptal olabileceği, sonradan tespit edilen iptal nedenleri ile varsa Müteahhit belgesinin iptal olabileceğinin her zaman mümkün olabileceğini unutmamak gerekir.

Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bilindiği gibi Müteahhit belgesi geçerlilik süresi üç yıldan az olmamak kaydıyla iş deneyim belgesinin geçerlilik süresi kadardır. Yani siz şirketi satın alırken bakanlığın web sitesinden belge grubunu kontrol eder ve belirtilen belge grubunun olduğunu görebilirsiniz ancak satın aldıktan bir süre sonra belgenin geçerliliğinin olmadığı gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi iş deneyimin süresi bitmiş ve dolayısı ile de Müteahhitlik belge grubu artık geçerliliğini yitirmiştir.

Tüm bu nedenlerle iş deneyim belgesi sahibi olmak adına problemli bir şirket alınmamasına dikkat edilmeli, çok iyi araştırma yapmak suretiyle bu yöntem kullanılmalıdır.

-ORTAK GİRİŞİM:

Yapacağınız inşaat için gerekli olan üst grup Müteahhit belgesini ortaklık kurarak da alabilirsiniz. Bunun için ortak girişim yapılarak adi ortaklık yada iş ortaklığı kurulması gerekmektedir. Ortak girişim sayesinde gruplar birleşerek yeterli iş deneyim tutarı grupların kendisinden sağlanmaktadır. Ortak girişim için tabi ortakların her birinin grubunun olması gerekir. Diğer taraftan ortak girişim yapılmasının bir takım kuralları vardır. Bu kurallara göre hazırlamış olduğumuz Ortak Girişim Hesaplama Aracını web sitemizde bulabilir ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

-BAŞKA KİŞİYE AİT İŞDENEYİMİN KULLANILMASI:

İhtiyacınız olan Müteahhitlik grubunu alabilmek için şirketinizin iş deneyimi yeterli gelmiyorsa başkasına ait iş deneyimini kullanabilirsiniz. Esasen bir iş deneyim belgesinin başkası tarafından kullanılması yasaklanmıştır. Ancak, şirketlerin kendilerinin olmayan iş deneyim belgelerini bazı durumlarda kullanılmasına izin verilmiştir. 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre şirket ortağının sahip olduğu belgenin şirketi tarafından kullanılması başka kişi olarak görülmemektedir.
Şirketinizin bu yeterliliğe haiz ortağı olmaması halinde böyle bir gerçek yada tüzel kişiyi ortak ederek de bunu sağlayabilirsiniz. Elbette bunun da birtakım şartları vardır. Bu şartları belirtmeden önce şirket ortaklarına ait iş deneyim belgelerini şirketlerin kullanabileceğini ancak sermaye şirketi ortaklarının şirketin iş deneyim belgesini kullanamayacağını hatırlatmakta fayda var.

Şirket ortağına ait iş deneyim iki türlü olabilir. İlki bildiğimiz ortağa ait iskan/iş deneyim belgesi, diğeri ise yine ortağa ait inşaat mühendisi veya mimar diplomasıdır. İş deneyim / İskan belgeleri ile Müteahhitlik belge grubunuzu hesaplayabilmeniz için web sitemizde bulunan Grup Belirleme Aracımızı kullanabilirsiniz. Yine diploma ile grubunuzu belirlemek için Diploma Hesaplama Aracını kullanabilirsiniz.

Şirket ortağına ait iş deneyim belgesinin şirketi tarafından kullanılması halinde şartlar şunlardır.
• İş deneyim belgesi kullanılacak gerçek veya tüzel kişinin şirkete ortak olması,
• İş deneyim belgesi kullanılacak gerçek veya tüzel kişinin şirkette % 50’den fazla hissesinin bulunması,
• Bu ortaklığının en az bir yıldır kesintisiz devam ediyor olması,
• İş deneyim geçerlilik süresince bu hisse oranının muhafaza edilmesi zorunludur.

Şirket ortağına ait inşaat mühendisi veya mimar diplomasının şirketi tarafından kullanılması halinde ise şartlar şunlardır.
• Diploma sahibi kişinin şirkette en az % 51 hissesinin bulunması,
• Bu hisse oranının son beş yıldır kesintisiz devam ediyor olması,
• Belge grubunun geçerliliği süresince bu hisse oranının muhafaza edilmesi zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir